el pibe que le dio plata a messiπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ€‘πŸ€‘πŸ§πŸ§πŸš€πŸš€

el pibe que le dio plata a messi Gracias por visitar la tienda camiseta baratas camisetas de futbol, estamos especializados en ventas camisetas de futbol baratas 2019 2020, camisetas de futbol Udinese Calcio (Camiseta baratas) muchos aos que participan en el mercado europeo la venta de camisetas de futbol baratas, negocio consiste en mas de una docena de pases europeos, se ha vendido camisetas de futbol baratas calidad de acceso a las preferencias del cliente, a menudo estantes nueva camisetas de futbol, camiseta de futbol vendemos importante populares, incluyendo equipaciones de ftbol del real Madrid, camisetas de futbol de Barcelona, camisa de futbol Arsenal, y la camisa de ftbol Atltico de Madrid, sitios de la camisa de futbol que venden, cien por ciento algodn, lavable a mquina, no desapareciendo, la calidad puede ser garantizada, puedes estar seguro de comprar!

Muchas gracias por ver el vdeo!
LIKE & SUBSCRIBE
Entre las tecnologas que destacan en nuestra tienda de camisetas de ftbol est la VaporKnit de Nike, utilizada en las camisetas del FC Barcelona, Nios Portugal 2022/2023 Camiseta de la 2 equipacin NIKE que ha sustituido a la emblemtica Dri-Fit, presente en las que ya son consideradas camisetas de ftbol vintage del Bara. Tambin podrs descubrir la tecnologa Heat.Rdy de adidas, o la Drycell de Puma, que combina con su Formstrip para conseguir el ajuste ideal.

35 comentario en “el pibe que le dio plata a messiπŸ˜ŽπŸ˜ŽπŸ€‘πŸ€‘πŸ§πŸ§πŸš€πŸš€”
  1. TEN MESSI πŸ‘‘πŸπŸ‘žπŸ‘“πŸ’²πŸ’³πŸ’²πŸ πŸ‘πŸ°βš½βš½πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†βš½πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸ†πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜πŸš˜βœˆπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’±πŸ’±πŸ’°πŸ’±πŸ’°πŸ’°πŸ’±πŸ’±πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ‘žπŸ‘“βš½πŸ’΄πŸ’ΆπŸ’΄πŸ’ΆπŸ’΄πŸ’ΆπŸ’΄πŸ’ΆπŸ’΄πŸ’ΆπŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ’²πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³βœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆβœˆπŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’²πŸ’³πŸ’²πŸ’²πŸ’³πŸ’²πŸ’³πŸ’²πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’΅πŸ’°πŸ’΅πŸ’°πŸ‘‘πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’ΈπŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ‘žπŸ†βš½πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’±πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’΄πŸ’΄πŸ’΅πŸ’΅πŸ‘‘πŸ‘πŸ πŸ’²πŸ’²πŸ‘“πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’²99999999999999999OOO99999πŸ’²

  2. Ten:πŸ’ΆπŸ’΅πŸ‘ŒπŸ’ΆπŸ’°πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’΅πŸ’΅πŸ’°πŸ’·πŸ’·πŸ’°πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’°πŸ’΅πŸ’΅πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’°πŸ’°πŸ’΅πŸ’°πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’Έ

  3. TomaπŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’ΈπŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’·πŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’·πŸ’·πŸ’ΈπŸ’·πŸ’ΆπŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΆπŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸ’ΆπŸ’ΈπŸ’²πŸ’±β™Ύ

  4. Ten 200000000000000000000 dΓ³lares πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΅πŸ’·πŸ’΅πŸ’ΆπŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’·πŸ’°πŸ’²πŸ’°πŸ’±πŸ’²πŸ’³πŸ’³πŸ’°πŸ’³πŸ’ΆπŸ’ΆπŸΎπŸ’ŽπŸ’ΆπŸ’ŽπŸ’ΆπŸ’·πŸ’΄πŸ§ΎπŸ§ΎπŸ’·πŸ’πŸ’ŽπŸ’ΈπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’·πŸ’πŸ’ΆπŸ’πŸ’ΆπŸ§ΎπŸ’°πŸ’³πŸ’°πŸ’ŽπŸ’ΆπŸ§ΎπŸ’±πŸ’²πŸ§ΎπŸ’²πŸ’ŽπŸ’²πŸ’³πŸ’°πŸ§ΎπŸ’΅πŸ’·πŸ’΅πŸ’·πŸ’΅πŸ’·πŸ’΅πŸ’·πŸ’±πŸ’ΆπŸ’³πŸ’²πŸ’ŽπŸ’²πŸ’ŽπŸ’³πŸ’²πŸ§ΎπŸ’²πŸ’πŸ’΅πŸ’πŸ’πŸ’΅πŸ§ΎπŸ’±πŸ’΅πŸ§Ύ

  5. Ten β™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈβ™ΎοΈπŸ•ŒπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ—‘οΈπŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸ€‘πŸοΈπŸοΈπŸοΈπŸοΈπŸŽοΈπŸŽοΈπŸŽοΈπŸŽοΈπŸŽοΈπŸŽοΈβœˆοΈβœˆοΈβœˆοΈπŸ†πŸ…πŸ₯‡

  6. TEN BRO πŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΆπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’ΈπŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’·πŸ’·πŸ’ΆπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’ΈπŸ’·πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸͺ™πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’°πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’³πŸ’ΈπŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’·πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΅πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄πŸ’΄ AY ESTA MESSI ΒΏ?

Los comentarios estΓ‘n cerrados.